Algemene voorwaarden en privacy policy

ALGEMENE VOORWAARDEN

Elke student, verbonden aan een Antwerpse instelling voor hoger onderwijs en lid van het presidium van een studentenclub en/of studentenraad kan deelnemen aan de Kick-off of het aansluitende programma tijdens academiejaar 2023-2024.

 

De student kan deelnemen na inschrijving op de website www.stuvent.be. Aanvraag van een ticket loopt via het self-service ticketplatform Eventbrite.

 

INWERKINGTREDING EN DUUR

De Kick-off is een eendagsevent: exacte dag en uren van de programmaonderdelen worden gecommuniceerd via www.stuvent.be.

 

VERGOEDINGEN EN KOSTEN

Deelname aan de Kick-off is gratis na registratie op www.stuvent.be.

 

PRIVACY POLICY

HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De door u meegedeelde gegevens worden door STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) verwerkt.

 

REGISTRATIE

Doel van de verwerking: Uw gegevens (naam, e-mailadres, studentenvereniging of –raad en functie) zullen gebruikt worden voor:

  • Gebruikersprofilering
  • Verbetering van de dienstverlening
  • Het geven van tips, aanbevelingen en info over het project via een e-letter.

 

Doorgifte aan andere partijen: STAN geeft uw persoonsgegevens, na het registreren, door aan volgende partij(en): Shtick (E info@shtick.be / T: 03 293 09 65), Stad Antwerpen, het Antwerps Studentenoverleg.

 

NIEUWSBRIEF

Doel van de verwerking: Uw gegevens (naam en e-mailadres) zullen uitsluitend worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven met belangrijke mededelingen, nieuws of acties in het kader van het samenwerkingsverband Stuvent. Voor die verwerking heeft u uw toestemming gegeven. U kunt te allen tijde die toestemming intrekken. Neem hiervoor contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70) of klik op de uitschrijven button onder aan de door u ontvangen nieuwsbrief.

 

BEWAARTERMIJN

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen gedurende een periode van twee jaar bijgehouden worden door STAN. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist.

 

DISCLAIMER

Door deelname aan de Kick-off voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers verklaart de student zich akkoord met het gebruik van diens portretrecht voor promotionele doeleinden van Stuvent. Dit betekent dat geen bijkomende goedkeuring aan deelnemers gevraagd moet worden voor de publicatie van opnames of foto’s door STAN en Stuvent-partners mits gebruik binnen het kader van dit project.

 

VRAGEN OF OPMERKINGEN?

Contacteer ons via hello@stanstan.be of 03 292 31 70.

 

UW RECHTEN

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en desgevallend wissing van uw gegevens. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met STAN (E: hello@stanstan.be / T: 03 292 31 70).

 

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.

 

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

T:  02/274.48.00

F: 02/274.48.35

E: contact@apd-gba.be

 

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens zoals omschreven in deze verklaring, kan u steeds onze functionaris voor de gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be

 

COOKIES

Deze site maakt gebruik van de essentiële en analytische cookies. De analytische cookies dienen om statistieken van de website zelf bij te houden. De bezoeker is dus niet identificeerbaar.